Кирил Шентевски 1983
 

Кирил Шентевски, љубител на плодовите на уметноста. И самиот ги создава т.е. ги пренесува од Светот на идеите. Повеќе.

Нова Мултимедијална Програма

Google