Кирил Шентевски

Неколку примероци на Заробена светлина грижливо одбрана од објектив. За љубители и колекционери на ретки Моменти.

 
преку небото воена философија погледи KFOR
во заседа земјината превртеност за живот чекајќи ја ноќта поделеност на небото
сите ликовите и нивното скопје со феномени