Кирил Шентевски

Колекција црно-бели фотографии од бетонската престолнина. Уште еден збир моменти или нешто повеќе? Како што оргиналниот јарец фотограф резимира: „Само едно видување на град.“

 
градот портата минато, иднина дијалози зградата
светлина, темнина од кон улица, патишта наваму натаму ние
помеѓу нагоре, надоле кон градот