Дукоски, Јаќоски, Петрушевски Иван и Јован, Христов

Таму каде што е Јунг да не е Фројд и обратно. На секој сон му треба толкување, на секое толкување му треба сон: а како најдобро да се прикаже сон? Фотографијата е како назабена глина во рацете на бенгалски скулптор, мека и заводлива во ковањето на нови светови. Комплексот на Јунг не постои, но тоа не е доволна причина НМП да не ви ја прикаже следнава галерија...

 
Сонувач Љубопитно магаре Месечина Џ Слободен пад
Партизанска Утеха Како залак стакло Ноќна светлина НМП Ви претставува
Планета Гамарус Морето се довлече... Ветер на ум Сонлива политика Туѓи сеќавања