"Слободан Јаќоски", Ивица Дукоски

Добро или зло, исправно или погрешно... Космофон или Мобимак... зошто човек упорно да се труди да биде картезијански мајмун? Мојот мозок, како продолжение на сензорниот систем, може да регистрира повеќе бои од црно, бело, па и од нијанси на сиво. Нека црвената биде првата боја што ќе ја видам откога ќе ја проголтам шаховската табла.

 
свој / твој влез / излез мисли / смрди казна / откровение Јудита / Салома
прај / трај