Гоце Ефтимов 1982
 

Потрага по Идентитет
- Историја на уметност со археологија
Борба со Ѕверот
Страв од Божјата дарба
-ФЛУ-вајар
Желба за поинакво изразување
-Дигитална Фотографија
Крвава борба со Ѕверот
Потрага по Тишина
-Јога

 

Не Мам Поим