Гоце Ефтимов

Веќе покажавме во една друга галерија дека не може туку-така да се пробие ципата на сонот и да се остане со непроменет светоглед. Но, тоа беа мирни соништа, залулани благо во љубопитност и убавина. Што ако сонот е кошмар од кој не може да се излезе ни со отворени очи? Што ако ѕверот демне и зад пријателскиот допир? Што ако во опачината на огледалото го видиме својот крај?

 
тројство михаил шајката паклена помаранџа птици муаа!!
арррг! гарванот менка бегство рефлексија
тишина меѓу прсти зелена тратак сон