Јован Петрушевски

Ослободена територија од страна на Векторскиот Народен Фронт. Лидер: Јован Петрушевски. Режим: цртанфилмска демократија со нескриени фотографски влијанија.

 
e-baby заседа посетете ја венера болен тажен свет мека-мече
снегулки успорено движење со време изопачено зло еленска станица
5 8 9 кадифе светло зелени светла и... есенско лисје меуротопка
искри 1 неон е3 синиот одметник искри 2