Александар Мијалковиќ - Мијал

Заводливиот пресврт ги погодува камчињата од секојдневието и ги поттикнува на неочекувани мутации. Предметите со кои ракуваме ги губат своите облик и значење, се стекнуваат со душа и заби, ги напаѓаат сетилата на околните минувачи. Големиот организам на пресвртот е тука за да остане.

 
човек флека розева историја 1 розева историја 2 снегосмев спирала
површина дарквуд фантаст круна рататат решетки
нова страница вибрации во лед 1 вибрации во лед 2 крвоток молба 2
неонско цвеќе во огледало 1 во огледало 2 хиперстолб 1 хиперстолб 2
кујната на џинот 3 кујната на џинот 4 руска бајка заби графика