Александар Ивановски 1983
 

АИ некогаш. Пред неколку години, во потрага по нови предизвици и места за себедокажување, АИ го навлече синото одело и и се приклучи на НМП машинеријата. По долга и напорна работа, 32 силно притиснати заби во системот падни-стани, се разви конструкција на првиот НМП сајт. Дали таа примитивна .html табла личеше на нешто? Дап, тоа беше еден сосема арен сајт, и уште побитно, тоа беше сајт со можност за многу повеќе...

АИ денес. Големиот архитект ужива во повеќе мали задоволства, но умерено и во исто така мааали количини: девојка, дружење, музика, тестирање софтвер, интернет, точак, скејт... Функција во некои општествени рамки: студент. Главна преокупација: разглобување на философските акспекти на учењето, наместо учење.

АИ во иднина. Сé уште во потрага по нови животни предизвици и делумно прифаќање на наложби од Големата Џиновска Глава. Иако не сака да признае, тој веќе размислува за верзија 2.0 на арниот сајт.

НеМа Поента
Нема, освен ако се брои и самиот сајт.